Uroczyste wręczenie dotacji Działaj Lokalnie 2019

Działaj Lokalnie w Powiecie Nidzickim 2019 – uroczyste wręczenie dotacji

W dniu 1 czerwca 2019 na scenie Jarzębinowego Teatru w Garncarskiej Wiosce w Kamionce odbyło się uroczyste wręczenie dotacji w ramach Programu Działaj Lokalnie w Powiecie Nidzickim 2019. Przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych, których projekty zostały rekomendowane do dofinansowania odebrali dyplomy z rąk Wicestarosty Pawła Przybyłka, Pani Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego Marii Piaseckiej oraz Marka Kaszubskiego – przewodniczącego Lokalnej Komisji Grantowej. W tym roku dofinansowanow 17 projektów na łączną kwotę 56 300,00 zł. Poniżej przedstawiamy tabelę prezentującą wyniki pracy Komisji Grantowej. Wszystkim grantobiorcom serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia i wspaniałych przygód podczas realizacji projektów. 

Lp.WnioskodawcaTytuł projektukwota
1.Centrum Doradcze Programów Pomocowych w imieniu Grupy nieformalnej Mazurskie GarncarkiNie święci garnki lepią.4800,00 zł 
2.Nidzickie Stowarzyszenie Przyjaźni Polsko-Francuskiej Budowanie i wzmacnianie międzynarodowej  więzi społecznej  poprzez organizację warsztatów garncarski. 4000,00 zł 
3.Fundacja im. Bolesława i Stefana Gratunik w Janowie Janowiacy i Żydzi- żyliśmy razem przez wieki. 4000,00 zł
4.Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Janowcu Kościelnym Razem dbajmy o naszą przyrodę, a będziemy mieli piękny świat w nagrodę. 2000,00 zł 
5.Gminny Ośrodek kultury w Janowie Zabajane wakacje. 3000,00 zł
6.Towarzystwo Rozwoju Okolic Omulewa „Razem dla wszystkich” Ja-obywatel . 3000,00 zł
7.Stowarzyszenie Orłowskie Centrum Aktywności Lokalnej OCAL OCAL stowarzyszeniem EKO 4000,00 zł
8.Łyńskie Centrum Rozwoju „AŁNA” Płonie ognisko… 3000,00 zł 
9.Szkoła Podstawowa im. Zawiszy Czarnego w Waśniewie-Grabowie Szlakiem bocianich gniazd . 3000,00 zł 
10.Nidzickie Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej w Nidzicy. Nasza mała ojczyzna – tradycja, kultura, tożsamość. 3000,00 zł 
11.Nidzicki Uniwersytet Trzeciego Wieku ,,Młodzi Duchem” Tańcem, słowem i śpiewem przedstawiane. 3500,00 zł 
12.Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich ”NIDA” Integracja na wsi z promocją zdrowego stylu życia. 2500,00 zł 
13.Pomyslove Podwórko PlażART 3600,00 zł 
14.Polski Związek Niewidomych Okręg Warmińsko – Mazurski Zarząd Koła w Nidzicy Zostań przewodnikiem po literaturze Gałczyńskiego 2000,00 zł 
15.Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Dzieci i Młodzieży „Światło” Czym skorupka za młodu nasiąknie… czyli jak pokochać przyrodę, żeby ona pokochała nas. 3400,00 zł 
16.Stowarzyszenie Dla Ekorozwoju Ziemi Nidzickiej Bajkowania łączące pokolenia. 4000,00 zł 
17.Warmińsko- Mazurski Oddział Okręgowy PCK – Oddział Rejonowy PCK w Nidzicy Wolontariat z historią. 3500,00 zł

W skład Lokalnej Komisji Grantowej wchodziły następujące osoby:

1. Barbara Margol

2.Barbara Płoska 

3.Barbara Tyszka 

4.Anna Włodarczyk 

5. Małgorzata Kosińska 

6. Marek Kaszubski 

7. Antonii Grochal