Uroczyste wręczenie dotacji Działaj Lokalnie 2023

Uroczyste wręczenie dotacji FIO i Działaj Lokalnie

3 czerwca w Garncarska Wioska odbyło się uroczyste wręczenie dotacji w ramach tegorocznego Programu Działaj Lokalnie z Powiatem Nidzickim.  

W ramach Działaj Lokalnie dotacje otrzymało 11 organizacji i grup nieformalnych.

Bardzo dziekujemy za obecność i wręczenie pamiątkowych dyplomów Panu Wicestaroście Pawłowi Przybyłkowi oraz Pani Joannie Maksym Kierownik Wydziału Oświaty, Promocji, Rozwoju i Zarządzania Kryzysowego. 

#DziałajLokalnie 

Dotacje sfinansowano ze środków Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Powiatu Nidzickiego i Nidzickiego