Gabriela Budka

Imię i nazwisko Gabriela Budka
Wiek 21
Miejscowość Nidzica
Uczelnia
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Kierunek: Zarządzanie i inżyniera produkcji rok.3 
Uniwersytet WSB Merito Gdańsk 
Kierunek: Psychologia rok.2 
Program stypendialny ŻAK
O mnie: 
Moje zainteresowania obejmują psychologię kliniczną oraz zarządzanie i inżynierię produkcji. Psychologia kliniczna to dziedzina nauki zajmująca się diagnozowaniem i leczeniem zaburzeń psychicznych oraz pomocą ludziom w radzeniu sobie z trudnościami emocjonalnymi. Interesuje się badaniem umysłu i zachowań oraz wspieraniem innych w poprawie ich zdrowia psychicznego.
Interesuje się również zarządzaniem i inżynieria produkcji koncentruję się na efektywnym zarządzaniu procesami produkcyjnymi w firmach. Moje zainteresowanie tą dziedziną może wynikać z chęci doskonalenia procesów produkcyjnych,  i poprawy efektywności produkcji.
 
 
 
 Stypendium pomaga mi w poprawie warunków życia np.  lepszy standard czy dostęp do rozrywki i kultury 
 
 Stypendium Żak pomaga mi w pokryciu kosztów związanych z nauką, takich jak opłaty za czesne, materiały dydaktyczne, podręczniki i inne wydatki związane z edukacją