Krzysztof Brodzik

Imię i nazwisko Krzysztof Brodzik

Wiek 20 lat

Miejscowość Nidzica

Szkoła, która klasa, jaki profil/Uczelnia, rok, kierunek

Uniwersytet Gdański, II rok, archeologia

Program stypendialny ŻAK

O mnie: Interesuję się historią, geografią, podróżami i kolarstwem. Dzięki programowi stypendialnemu mogę rozwijać swoje zainteresowania. Stypendium pomaga mi zakupuwać książki zarówno te wymagane na moich studiach jak i te dotyczące moich zainteresowań. Zdobywać nowe kompetencje na przykład w zakresie współpracy w grupie, organizacją i zarządzaniem zespołu, komunikacji z innymi ludźmi, kompetencji informatycznych. 

Dzięki programowi stypendialnemu mogę rozwijać swoje zainteresowania oraz zdobywać nowe kompetencje na przykład w zakresie ekonomii społecznej, komunikacji z innymi ludźmi, kompetencji informatycznych.