Marcel Kosiński

Imię i nazwisko Marcel Kosiński
Wiek 15
Miejscowość Nidzica
Szkoła
Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Nidzicy              kl. I B Profil Politechniczny
Program stypendialny MAP
O mnie: 
Jestem zainteresowany przedmiotami ścisłymi i planuję w przyszłości studia politechniczne (automatyka i robotyka). Szkoła do której uczęszczam stworzyła mi możliwości sprzyjające zdobywania wiedzy i doświadczenia w działalności społecznej w oparciu o aktywność twórczą, samopoznanie, poszukiwanie i rozwijanie, a tym samym poczucia współodpowiedzialności za decyzje i działania, dotyczące szkoły. Dzięki temu mogłem podjąć liczne inicjatywy i działania na rzecz rozwoju własnego i szkoły. Pomaganie innym sprawia, że czuję się lepszy, bardziej wartościowy, a tym samym sprawiam, że świat, w którym żyjemy, staje się bardziej ludzki i przyjazny. Uważam, że stypendium  to nie tylko wsparcie finansowe, ale także autorski program edukacyjny, który umożliwi mi jako uczestnikowi  wszechstronny rozwój, zapewni  możliwość realizowania własnych pomysłów, pobudzi do podejmowania nowych wyzwań i stawiania sobie ambitnych celów.