Nabór wniosków do Programów Stypendialnych Nidzickiego Funduszu Lokalnego 2023

Serdecznie zapraszamy młodzież ze szkół ponadpodstawowych i studentów z powiatu nidzickiego: gminy Janowiec Kościelny, Nidzica, Janowo, Kozłowo w województwie warmińsko-mazurskim do składania wniosków w dwóch programach stypendialnych Nidzickiego Funduszu Lokalnego: MAP ( Młodzieżowa Akademia Przedsiębiorczości ) oraz ŻAK.

Termin składania wniosków do 15 sierpnia 2023 w siedzibie Nidzickiego Funduszu Lokalnego

Kamionka 7, 13-100 Nidzica, tel. 729280011 email: niezapominajka@nidzica.pl

Program Stypendialny Młodzieżowa Akademia Przedsiębiorczości

Program MŁODZIEŻOWA AKADEMIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI skierowany jest do absolwentów  szkół podstawowych oraz uczniów szkół średnich zamieszkałych i uczących się na terenie powiatu nidzickiego, którzy spełniają poniższe warunki:

a) planują we wrześniu 2023 r. podjąć naukę w jednej ze szkół średnich (Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy, Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy, Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie),

b) osiągają średnią ocen nie mniejszą niż 4,5 na świadectwie na koniec bieżącego roku

szkolnego,

c) znajdują się w trudnej sytuacji materialnej,

d) wykazują udokumentowaną aktywność społeczną (np. wolontariat).

Pliki do pobrania:

Program Stypendialny ŻAK

Program Stypendialny ŻAK  skierowany jest do studentów studiów dziennych uczelni państwowych ,którzy posiadają zameldowanie na terenie powiatu nidzickiego: gminy Janowiec Kościelny, Nidzica, Janowo, Kozłowo w województwie warmińsko – mazurskim, spełniający  poniższe warunki:

a) uczęszczają lub zostali przyjęci na kierunki studiów:

ekonomia, informatyka, matematyka, medycyna, kierunki techniczne, w uzasadnionych przypadkach również kierunki humanistyczne

b) są finalistami olimpiad  lub mają udokumentowane  inne szczególne osiągnięcia.

c) wykazują udokumentowaną aktywność społeczną (np. wolontariat)

d) znajdują się w trudnej sytuacji materialnej.

Pliki do pobrania: